Top
Het belang van zinvol toeval
Zinvol toeval is uitermate belangrijk voor iedereen die succesvol wil zijn in zijn of haar leven. Veel mensen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, wijzen op hun relatie met het onzichtbare, het mysterie. Serendipiteit is daarom geen trucje, maar iets heiligs, een levenskunst. Diverse mensen hebben over zinvol toeval geschreven:

Definitie Serendipiteit in Van Dale:

"Serendipiteit is de ongezochte vondst."

Het onverwachte kan op verschillende manieren in je leven komen. Je weet nooit 'hoe' en 'wanneer'. En kennelijk is het iets wat je zocht, anders had je het niet gevonden en was het aan je neus voorbij gegaan.

Friedrich August Kekulé (Duitse chemicus):

"Let us learn to dream, gentlemen, then perhaps we shall find the truth…"

Kekulé is uitvinder van de chemische structuur van de chemische stof benzeen. In een droom zag hij hoe een slang zichzelf in de staart beet. Deze droom zette hem op een belangrijk spoor in zijn beroep als wetenschapper. Daarom stelt hij voor om te dromen. Wie niet droomt, zal ook niets nieuws vinden in de dagelijkse werkelijkheid. Serendipiteit is het herkennen van je droom in de vele indrukken van de dag.

Pek van Andel (auteur over serendipiteit):

"Voor serendipiteit moet je niet alleen oog hebben voor het onverwachte maar ook voldoende kennis van en kijk op de zaak hebben om te kunnen beoordelen wat het onverwachte waard is."

Serendipiteit is dus meer dan 'toeval'. Je moet ook het belang van de toevalligheid inzien. Dat kan alleen als je deskundig bent. Serendipiteit kan jou als professional daarom veel brengen!

Pablo Picasso (kunstenaar):

"Ik zoek niet, ik vind."

Bij Picasso wordt serendipiteit de norm in plaats van iets 'toevalligs'. Vol overtuiging kijkt hij toe hoe het antwoord naar hem toekomt. Picasso lijkt te beseffen dat serendipiteit altijd geeft waar je diep van binnen naar verlangt.

Albert Einstein (wetenschapper):

“I am neither especially clever nor especially gifted. I am only very, very curious.”

Wie op scherp staat, kan ver komen! Dankzij serendipiteit? 

Saint Pol-Roux (Franse dichter)

"Verbeeldingskracht is de oogst voor het zaaien."

Saint Pol-Roux laat zien dat je serendipiteit kunt managen. Voordat serendipiteit in je leven komt, heb je je wensen al kenbaar gemaakt aan het universum. Het antwoord komt daarna op een onverwacht moment naar je toe. Besteed daarom tijd aan het verbeelden van datgene dat je werkelijk nodig hebt!

José Arguëlles (Maya expert en tijdwetenschapper)

"Who owns your time owns your mind. Change your time and you change your mind. Change your mind and you change your world."

Dit citaat oogt enigszins raadselachtig, omdat Arguëlles een vooruitstrevende kijk op tijd heeft. Tijd is volgens Arguëlles een samenbrengende kracht. Het zorgt er, bijvoorbeeld, voor dat gelijkgestemden elkaar op het juiste moment ontmoeten. Tijd is voor Arguëlles dus veel meer dan een klok die draait. Het is eerder een soort supercomputer die ten grondslag ligt aan alle serendipiteit in de wereld. De Maya's waren hier bekend mee. 

Door tijd te besteden aan wat je in het moment toevalt, ga je je richten op de zaken die er werkelijk voor jou toe doen. Maar als anderen jouw tijd beheersen, bijvoorbeeld door regels of normen op te leggen, kun je geen serendipiteit ervaren en hier gevolg aan geven. Je moet dus vrij zijn om zinvol toeval om te zetten in succes!   

Conclusie

Het is duidelijk dat serendipiteit meer is dan een hobby. Het is een lifestyle van mensen die in staat zijn gebleken om hun grootste verlangens te realiseren. Serendipiteit is een daad van het hart. En het hart werkt totaal anders dan het verstand. Het verstand denkt plannen uit en ontwerpt strategie. Het hart manifesteert via serendipiteit. Via serendipiteit kun je daarom zaken realiseren die je verstand als onmogelijk beschouwt.