Top
Wat is serendipiteit precies?
Serendipiteit komt uit een wereld waarin TIJD op een andere manier wordt beleefd. De Maya's hadden kennis van deze wereld en konden hiermee hun maatschappij organiseren. Ook de psycholoog Carl Jung was ermee bekend en sprak over 'synchroniciteit'.

Wat is de definitie van serendipiteit?


Serendipiteit is zinvol toeval. Je komt op het juiste moment met de juiste persoon in contact. Of er gebeurt iets onverwachts, dat je op het juiste moment op het juiste spoor zet. Er lijkt dus sprake van toeval, maar is dat ook zo? Als je terugkijkt op belangrijke keuzes in je leven, zul je zien dat 'toevalligheden' van groot belang zijn geweest voor wie je bent geworden. Had je dat ook door toen het zich voordeed? En waarom zijn deze toevalligheden zo leidend gebleken in levensbepalende keuzes? Zijn ze misschien minder toevallig dan ze lijken?


Serendipiteit en innovatie 

Serendipiteit is erg belangrijk voor innovatie. Het stelt je in staat om werkelijk nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Eén van de meest bekende voorbeelden van serendipiteit is de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming (zie foto).Bij het onderzoek naar bacteriën die steenpuisten veroorzaken, ging er iets 'mis'. Bij één van de kweekjes groeide per ongeluk een schimmel waar omheen de bacterie echter was verdwenen. Je zou kunnen zeggen: het experiment is mislukt. Maar Fleming zag in dat hij iets had ontdekt, dat heel waardevol was als medicijn. De schimmel vormde de basis voor penicilline.

Serendipiteit bracht Fleming op een totaal nieuw spoor, dat hij zelf niet had kunnen bedenken. Maar toen het zich aandiende, was in staat om de waarde ervan in te zien en er zijn voordeel mee te doen.

Synchroniciteit


Veel mensen beschouwen serendipiteit als 'toeval', een toevalligheid van het lot. Maar dat is een onderschatting van de achterliggende werkelijkheid. In plaats van toeval is er sprake van psychologische wetmatigheden. Carl Jung (zie foto) heeft hierover geschreven in het kader van het verschijnsel 'synchroniciteit'.Om uit te leggen wat synchroniciteit is, heeft Jung het beroemde voorbeeld van de scarabee gegeven. Er kwam een patiënte in zijn praktijk, die hem vertelde over een droom waarin een scarabee voorkwam. Op datzelfde moment vloog dit type tor zijn kamer binnen. Een scarabee is echter zeer zeldzaam op de plek waar Jung woonde (Zwitserland). Het lijkt toeval, maar volgens Jung is het dat niet. Wetenschappelijk gezien hebben de tor in de droom en de tor in de kamer geen oorzakelijk (causaal) verband. Jung is gaan spreken van een acausaal verband. Dit houdt in: niet voor rede vatbaar, maar wel reëel!Jung heeft het verschijnsel synchroniciteit diepgaand onderzocht. Droomduiding en vooral de symboliek brachten hem op het spoor van de werking van een voordien ongekende samenhang van psychische processen. Onze psyche staat niet los van de wereld om ons heen en blijkt onderdeel van een 'synchrone orde', een soort levensweb waarin we in contact staan met het collectief onderbewuste. Dit verklaart waarom het praten over de droom en het binnenvliegen van de scarabee samenvielen in het moment.


Synchroniceren

Ook in de software wereld is 'synchroniseren' een belangrijke term. Het betekent gelijkstemmen, gelijkschakelen. Dat is precies wat serendipiteit doet: het brengt samen wat op een bepaald moment samen moet komen.