Top
Veelgestelde vragen


VRAAG OVER CHAOS EN SERENDIPITEITHoe kan een vlinder in de Amazone een mooie zomer veroorzaken in Europa?

Klik hier om verder te lezen.


VRAGEN OVER HET COACHINGSTRAJECT

Is het coachingstraject alleen voor professionals?

Nee, iedereen die wil leren werken met serendipiteit is welkom. Het traject gaat over persoonlijke ontwikkeling en die is voor iedereen van belang. De aanpak van het traject is zo gekozen dat het professionals gemakkelijk wordt gemaakt om ook in hun werk met serendipiteit aan de slag te gaan.

Hoe lang duurt het coachingstraject

Het coachingstraject is opgebouwd uit 7 sessies van 2 uur. Tussen de sessies zit ongeveer 3 weken; deze tijd is nodig voor verwerking. Dat betekent dat het traject in totaal ongeveer 21 weken duurt.

Hoeveel kost het coachingstraject?

Als je wilt weten hoe duur het coachingstraject is, stuur dan, geheel vrijblijvend, een e-mail naar serendipity@timetools2013.com. We sturen je spoedig een offerte terug.

Kan mijn werkgever mij een coachingstraject aanbieden? 

Ja, in veel gevallen hebben werkgevers budgetten voor persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Als je hier gebruik van wilt maken, kun je dit aangeven in je functioneringsgesprek of loopbaan ontwikkelingsgesprek. Desgewenst kan de werkgever met ons contact opnemen voor nadere informatie. Het traject van TimeTools Serendipity is bedoeld voor professionals en versterkt het functioneren op je werk.

Kan mijn werkgever ook subsidies voor persoonlijke coaching aanvragen?

Ja, maar dat hangt er wel vanaf waar je werkt en of er een regeling beschikbaar is. In Noord Nederland zijn er soms subsidies (vouchers) om personeel bij te scholen voor een nieuwe werkwijze in de organisatie. Dit vraagt wel meestal wat uitzoekwerk.

Waar wordt het coachingstraject gegeven?

Het coachingstraject wordt aangeboden in Drenthe (Assen/Zuidlaren).

Waarom zijn er verschillende coaches bij betrokken?

Het coachingstraject Leiderschap in Transitie wordt verzorgd door meerdere coaches. Elke coach heeft zijn eigen expertise en zal jouw situatie vanuit een ander perspectief benaderen. De coaches hebben echter gemeenschappelijk dat ze allemaal de taal van de Tzolkin spreken en daardoor voort kunnen bouwen op elkaars inzichten. De variatie aan coaches zal daardoor veel synergie brengen. 

Wanneer is iemand klaar voor het coachingstraject?

Het coachingstraject Leiderschap in Transitie is bedoeld voor iedereen die voorop wil lopen in de maatschappelijke transitie. Het is nodig dat je je openstelt voor de wereld van serendipiteit en bereid bent om je kwetsbaar op te stellen. Het coachingstraject zal belangrijke aanzetten geven voor persoonlijke transformatie. Als je dit niet wilt, kun je beter niet meedoen. Om leider te zijn in de maatschappelijke transitie, zul je zelf voorop moeten gaan in transformatieprocessen, anders werkt het niet.

Klik hier voor een bekend verhaal over de vlinder en zijn transformatieproces.

Is er ook 'nazorg' mogelijk?

Als je na afloop van het coachingstraject aanvullende ondersteuning wenst bij het toepassen van serendipiteit in je werk, dan is dat natuurlijk mogelijk. Maak je wensen bij ons bekend, dan kunnen we via maatwerk bekijken hoe we hier invulling aan geven. Dit kan in de vorm van individuele coaching, maar ook via gezamenlijke 'terugkomdagen'.

Zijn er kennismakingsbijeenkomsten?

Ja, maar niet standaard. Als iemand initiatief neemt voor een kennismakingsbijeenkomst, dan wil TimeTools Serendipity hier aan meewerken. Neem contact met ons op als je interesse hebt om zo'n bijeenkomst te organiseren.

Klik hier als je op de hoogte wilt blijven van (open) kennismakingsbijeenkomsten.VRAGEN OVER SERENDIPITEIT

Wat zijn andere woorden voor serendipiteit? 

De meest voorkomende woorden zijn: 'zinvol toeval' en synchroniciteit. 

Wat wordt precies bedoeld met serendipiteit?


Er zijn meerdere definities van serendipiteit te geven. Het is ook nodig om serendipiteit vanuit verschillende invalshoeken uit te leggen. Klik hier voor een achtergrondartikel dat is geschreven door TimeTools Serendipity.  

Is er tegenwoordig meer serendipiteit dan vroeger?

Hoewel serendipiteit van alle tijden is, is er tegenwoordig meer serendipiteit. Dit heeft te maken met de veranderende samenleving. Er is een groter verlangen naar zingeving en flow. Steeds meer mensen stemmen af op serendipiteit. Hierdoor wordt de flow ook voor anderen versterkt. Als je in de aanwezigheid verkeert van iemand die veel serendipiteit meemaakt, stem je af op zijn of haar trilling en zul je zelf ook meer serendipiteit meemaken.

Hoe kan het dat serendipiteit bestaat?

Serendipiteit komt uit een wereld waarin TIJD op een andere manier wordt beleefd. De Maya's hadden kennis van deze wereld en konden hiermee hun maatschappij organiseren. Ook de psycholoog Carl Jung was ermee bekend.

Waarom leidt serendipiteit tot doorbraken in jezelf?

Voorvallen van serendipiteit kunnen je enorm raken. Dat is niet 'toevallig', want elke serendipiteit spiegelt je voor waar je ten diepste behoefte aan hebt. Zelfs als je er zelf nog niet bewust van bent. Er is sprake van zinvol toeval, omdat je een signaal hebt ontvangen waar je zelf om hebt gevraagd. Serendipiteit leidt daarom de weg naar persoonlijke doorbraken.

Waarom leidt serendipiteit tot maatschappelijke doorbraken?

Als jouw verlangen uitgaat naar maatschappelijke veranderingen, dan kun je via serendipiteit signalen aantrekken die jou helpen om dit te realiseren. Je bent waarschijnlijk niet de enige in de samenleving met deze verlangens. Serendipiteit brengt je vervolgens op onnavolgbare wijze in contact met de juiste mensen. Doordat dit altijd op precies het juiste moment gebeurt, zijn veranderingen mogelijk die je met je verstand niet kunt bedenken. Deze extra 'magie' is vaak noodzakelijk om hardnekkige maatschappelijke blokkades te doorbreken.


VRAGEN OVER TIJDZEGELS

Wat is een tijdzegel?

Een tijdzegel beschrijft je horoscoop op basis van de Tzolkin, de Maya kalender. Deze horoscoop geeft een zeer herkenbare beschrijving van jouw persoonlijkheid. Hoe meer je afstemt op serendipiteit, hoe meer je jezelf gaat herkennen in deze horoscoop.

Waarom is een tijdzegel belangrijk voor serendipiteit management?

Serendipiteit komt in je leven, omdat het signalen zijn die je onbewust aantrekt. Zolang je niet weet wat je ten diepste nodig hebt, is het moeilijker om serendipiteit als zinvol toeval te herkennen. Je tijdzegel geeft je echter inzicht in je dieper liggende drijfveren en gaat je helpen om serendipiteit sneller te herkennen.

Waar kan ik mijn tijdzegel uitrekenen?

Je kunt je tijdzegel uitrekenen op de website van TimeTools2113. Klik hier om de website te bezoeken.

Kan ik ook het tijdzegel van anderen uitrekenen?

Je kunt op de website van TimeTools2013 ook het tijdzegel van anderen uitrekenen. Dit is heel interessant, want dan kun je zien waar een ander voor staat en wat je van deze persoon kan leren. Je gaat dan inzien dat de tijdzegels van de mensen om je heen ook verborgen boodschappen hebben. Als je dit door hebt, kun je weer meer serendipiteit ervaren en hier je voordeel mee doen. 

Hoe kan ik mij verdiepen in mijn tijdzegel?

Op de website van TimeTools2013 kun je nadere informatie over je tijdzegel opvragen. Er is ook een werkboek te koop, waarin je alle informatie over jouw tijdzegel kunt lezen. Dit werkboek wordt ook gebruikt in het coachingstraject Leiderschap in Transitie.

Wat is het verschil tussen een tijdzegel en een sterrenbeeld?

Tijdzegels en sterrenbeelden kunnen beide worden gebruikt voor een horoscoop. Een horoscoop op basis van de Tzolkin beschrijft echter een andere laag dan een sterrenbeeld. Sterrenbeelden gaan vooral over de uitdagingen die je moet overwinnen in de materiële wereld. De Tzolkin gaat over jouw rol in innovatieprocessen in de wereld van serendipiteit.

Waarom heb ik nog niet eerder gehoord over tijdzegels?

De Tzolkin bestaat al heel lang, maar heeft in het Westen weinig belangstelling gehad. Het José Arguëlles geweest die eind jaren '80 de Tzolkin wereldwijd in de belangstelling heeft gebracht.

Wat is het verschil tussen tijdzegels en persoonlijkheidstesten? 

Er zijn allerlei persoonlijkheidstesten in de wereld, zoals MBTI, Belbin en het enneagram. Als je één van deze testen hebt gedaan, zul je je vast herkennen in de uitkomst. Dat komt omdat zo'n test het gedrag bloot legt, waarmee jij op dit moment het meest comfortabel mee bent. Maar de vraag is: hoe goed ken je jezelf? En in hoeverre laat je je beperken door angsten, strategie of cultuur? Maak je in je leven wel contact met je potentieel? Om je potentieel en je diepste verlangens te leren kennen, is het nodig om met een geboortehoroscoop te werken, dat is veel preciezer.


VRAGEN OVER TIMETOOLS

Waarom werkt TimeTools Serendipity met de Tzolkin?

De Tzolkin is van grote meerwaarde om de voordelen van serendipiteit te benutten. Op het moment dat je het thema van de dag kent (of een langere tijdperiode), kun je de gebeurtenissen in je leven sneller interpreteren. Zo vertelt de Tzolkin je, bijvoorbeeld, dat het in een bepaalde periode over het thema 'loslaten' gaat. Via serendipiteit krijg je dan met gebeurtenissen te maken die van jou vragen om los te laten. Als je hier bewust van bent, ga je de signalen eerder herkennen en kun je gemakkelijker meestromen met de tijd en flow ervaren.

Waarom heeft TimeTools verschillende websites? 

TimeTools draagt een nieuwe kijk op tijd uit. Om alle aspecten tot hun recht te laten komen, hebben we gekozen voor drie websites. TimeTools2013 gaat helemaal over tijdzegels en jouw persoonlijkheid. TimeTools2113 focust zich op tijdnavigatie. En TimeTools Serendipity is ontwikkeld om de brug te maken naar de praktijk van professionals.

Waarom heeft TimeTools een coachingstraject voor professionals ontwikkeld?

Professionals staan voor een grote maatschappelijke uitdaging. De problemen voor de huidig tijd kunnen niet goed worden opgelost met onze bestaande werkwijze. Serendipiteit wijst de weg naar totaal nieuwe mogelijkheden, die vooraf onmogelijk lijken. Het coachingstraject is bedoeld om professionals te ondersteunen in deze lastige tijd.

Welke ervaring heeft TimeTools met innovatie?

Ten eerste is TimeTools zelf een innovatieve organisatie. TimeTools heeft een eigen interpretatie van de Tzolkin ontwikkeld, met eigen symbolen en archetypen. Ten tweede zijn wij als initatiefnemers ook betrokken bij maatschappelijke innovatie. Op dit moment doen we dat via het initiatief NoordNederland.NU. We breken daarin een lans voor complexe ecosysteeminnovatie.

Waarom zien tijdzegels er bij TimeTools anders uit dan op andere Tzolkin websites?

Op internet zijn verschillende symbolen te vinden voor de 20 tijdzegels van de Tzolkin. Naast de oorspronkelijke Maya-glieven zijn er ook gestyleerde varianten ontwikkeld of juist artistieke impressies. TimeTools heeft in dit veld een eigen set ontwikkeld. Dit ontstond via serendipiteit. Het spel van vorm en kleur geeft op een wiskundige manier weer waar ieder tijdzegel in essentie voor staat.

Waar vind ik meer informatie over de Tzolkin?

In 2012 heeft TimeTools2013 een prachtig en compact boek over de Tzolkin geschreven: 'Boodschap van een Bloem'. Dit boek is goed leesbaar voor iedereen en is nog steeds actueel. Alle basisprincipes van de Tzolkin worden helder uitgelegd en in een maatschappelijke context toegepast. Het boek is als PDF te koop in de webwinkel van TimeTools2013. 


VRAGEN OVER MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING

Hoe wil TimeTools Serendipity maatschappelijke verandering ondersteunen?


Het maakt niet uit of je beleidsmaker bent, ondernemer of manager. Iedereen heeft in zijn werk te maken met de maatschappelijke transitie die gaande is. Om hierin mee te kunnen stromen, zal iedereen zich op persoonlijk vlak moeten ontwikkelen. Het coachingstraject van TimeTools Serendipity is een must voor iedereen die succesvol wil zijn in de maatschappelijke transitie.

Hoe kan ik als professional in Noord Nederland met serendipiteit aan de slag?

TimeTools Serendipity werkt samen met het initiatief NoordNederland.NU. Misschien ben je via NoordNederland.NU op de site van TimeTools Serendipity gekomen. NoordNederland.NU verbindt professionals die klaar zijn om te werken met de kracht van kwetsbaarheid. Het is de bedoeling dat koplopers binnen NoordNederland.NU allemaal het traject Leiderschap in Transitie volgen. Dit is nodig om de vertrouwde omgeving te creëren waarin serendipiteit management een 'normaal' onderdeel van de praktijk van innovatie is. 

Wat is een Serendipity Lab?

NoordNederland.NU organiseert verschillende Serendipity Labs. Dit zijn activiteiten die lijken op workshops, al gaat het niet om het leren, maar om het uitwisselen van ervaringen, ideeën en perspectieven. De agenda van zo'n bijeenkomst staat vooraf niet vast en wordt door serendipiteit gevormd. Het verslag van zo'n bijeenkomst maakt inzichtelijk wat zich die dag wilde manifesteren. Het doel van de bijeenkomst is het synchroniseren van gelijkgestemde mensen. De bijeenkomst is altijd geslaagd, want iedereen die er moest zijn, was er. Dit werkt heel ontspannen en verhelderend. En dat is wat serendipiteit hoort te doen: het leven simpeler maken, terwijl je met complexe zaken bezig bent. 

Hoe ontmoet ik andere professionals die (willen) werken met serendipiteit? 

Het spreekt voor zich dat NoordNederland.NU de perfecte innovatie omgeving is om met andere professionals samen te werken via serendipiteit. Klik hier om de website van NoordNederland.NU te bezoeken.

Waar vind ik voorbeelden van projecten die gemanaged worden op basis van serendipiteit? 

Op de website van NoordNederland.NU vind je een overzicht van de actuele projecten.