Top
***** LET OP! DEZE TEKST IS NOG NIET AANGEPAST *****
Sleutelen aan de onzichtbare blauwdruk van de wereld
Periode: 3 september 2019 - 11 oktober 2019

Mijn inzicht: ik weet dat de wereld vol is met onbewuste patronen uit het verleden, die grote invloed uitoefenen op het heden

Mijn scheppingskracht: ik verzet me tegen beklemmende patronen in de onzichtbare wereld en geef deze een andere wending 


Tijdlus Cauac (gelovige) Tijdlus Chuen (humorist) Tijdlus Akbal (monnik)

Het kasteel van de droomtijd omvat 3 tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen het overkoepelende verhaal van het kasteel van de droomtijd.
KASTEEL van de DROOMTIJD
In de droomtijd ben je ergens anders. Je staat midden in de blauwdruk van het leven, het script van de schepping, en ervaart realiteiten die zijn geweest of nog moeten plaatsvinden. In deze wonderlijke wereld is de werkelijkheid kneedbaar en zijn er geen beperkingen. Jouw aanwezigheid hier kan nieuwe realiteiten scheppen, die veranderingen teweeg brengen in de 'echte' wereld. Dromen zijn dus geen bedrog! Jouw idealen kunnen nieuwe patronen neerleggen, die later overal ter wereld zullen opploppen en worden doorleefd. Als stille kracht heb je in deze tijdperiode de wereld in je hand. Dit werkt echter alleen als je terugtrekt uit de drukte van het bestaan en het leven nauwkeurig onderzoekt. Kijk in deze periode daarom met afstand naar het leven om je heen en ga naar de droomtijd om je te bevrijden van ongewenste beklemmingen!

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van de droomtijd worden we gevoed door de groene straal. Neem alle concrete kennis van de wereld tot je en wordt bewust van de universele waarheid, zoals Hilarion dat doet. 


Kasteel van de droomtijd 4D: klik hier om naar TimeTools2113 te gaan

Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.