Top
Kasteel van harmonie 5D
In harmonie blijven met het leven om je heen
Periode: 29 dec 2019 - 5 feb 2020
Mijn inzicht: ik besef dat het leven soms zwaar is en voel mee met mijn medemens

Mijn scheppingskracht: ik wil precies weten wat de consequenties zijn van mijn intenties, opdat ik als co-creator rekening kan houden met het geluk van anderen

Opbouw van deze periode

Tijdlus Oc (vriend) Tijdlus Ik (prediker) Tijdlus Men (rechter)

Het kasteel van harmonie omvat 3 tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen het overkoepelende verhaal van het kasteel van harmonie.
KASTEEL van HARMONIE
Als co-creator van de schepping sta je altijd in contact met anderen. We hebben continu te maken met de invloed van mede-scheppers en ontvangen feedback van de levende wezens die door onze intenties beïnvloed worden. Het is onze verantwoordelijkheid om een goede relatie te onderhouden met het leven om ons heen. In deze tijdlus krijg je te maken met situaties die jou inzicht geven in de kwetsbaarheid van het bestaan: het materiële leven (Oc), het sociale leven (Ik) en het spirituele leven (Men). De tijdzegels van dit kasteel ondersteunen jou om sensitiever te worden voor het lot van anderen, terwijl je zelf in balans blijft als het leven zwaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat je zoveel stabiliteit in jezelf vindt, dat je immuun wordt voor tegenslag en een katalysator wordt voor harmonie in de wereld om je heen.

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van harmonie worden we gevoed door de violette straal. Je kunt het violette vuur van Saint Germain gebruiken om je te ontdoen van blokkades die jouw ervaring van harmonie in de weg staan.  


Kasteel van harmonie 4D: klik hier om naar TimeTools2113 te gaan

Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.