Top
Kasteel van visie 5D
De kwaliteit van je leefruimte bewaken
Periode: 20 november 2019 - 28 december 2019
Mijn inzicht: ik ben met heel mijn wezen verbonden met mijn omgeving en mag er zijn zoals ik ten diepste ben

Mijn scheppingskracht: ik leef mijn eigen visie en draag daardoor bij aan de groei en ontwikkeling van mijn omgeving

Tijdlus Ben (profeet) Tijdlus Chicchan (kunstenaar) Tijdlus Etznab (meester)

Het kasteel van visie omvat 3 tijdlussen van 13 dagen. Hierboven is aangegeven om welke 3 bijbehorende tijdzegels het gaat. De thema's van deze tijdzegels vormen samen het overkoepelende verhaal van het kasteel van visie.


KASTEEL van VISIE
Iedereen staat in meer of mindere mate in verbinding met de mensen en cultuur om zich heen. Het is onmogelijk om volledig je eigen leven te leiden, want je hebt altijd te maken met gewenste en ongewenste invloeden van de buitenwereld. In het kasteel van visie is het nodig om jouw relatie met je omgeving actief te onderhouden. Als lichtwezen kun je je beperkt voelen om het leven te leiden dat je wilt, omdat de buitenwereld vaak van je verlangt om je aan te passen aan de heersende mores. In dit kasteel helpen de tijdzegels van de tijdlussen jou om de relatie met je omgeving te beheren: de fysieke plek (Ben), de sociale ruimte (Chicchan) en de spirituele omgeving (Etznab). In de vijfde dimensie heb je de kracht om vanuit jouw visie de buitenwereld te transformeren; ook kun je blokkades in de buitenwereld aangrijpen om jouw visie op het leven door te ontwikkelen!

Extra: voor wie bekend is met de 7 stralen (Alice A. Bailey, theosofie): tijdens het kasteel van visie worden we gevoed door de roze straal. Toon liefde, zuiverheid en schoonheid in je daden en werken, zoals Paul de Venetiaan dat doet. 


Kasteel van visie 4D: klik hier om naar TimeTools2113 te gaan

Navigeren binnen de triale Dreamspell kalender

Klik hier om naar het volgende kasteel te gaan (periode van 39 dagen).

Klik hier om terug te keren naar het vorige kasteel.

Klik hier om naar het overzicht van de 7 kastelen te gaan.