Top
Keuzes
Ben jij klaar voor serendipiteit?
Serendipiteit is een fantastisch middel om snelheid te brengen in je leven. Situaties van zinvol toeval brengen je rechtstreeks op je levenspad, waardoor je de juiste mensen ontmoet en ervaringen opdoet die het verlangen van je ziel vervullen. Toch gaat deze weg niet alleen over rozen. Je komt in situaties terecht waarin je telkens vanuit je hart keuzes zult moeten maken. In de kern gaat het om de vier onderstaande uitdagingen:   

1 - Individueel domein: kiezen voor wie je werkelijk bent
Uitdaging: naar binnen keren en je eigen stem laten horen
Werkterrein: privésfeer, de wereld direct om je heen

Op persoonlijk vlak kies je ervoor om van je leven een kunstwerk te maken. Hierdoor ga je ontdekken wie je ten diepste bent en waar je voor staat. Dat kan alleen als je ook tijd voor jezelf neemt en bereid bent tot zelfonderzoek. 

Er zijn vijf tijdzegels die je helpen om als individu in je kracht te komen: moeder, prediker, monnik, vakman en kunstenaar. Serendipiteit communiceert via deze zegels met jou. In het coachingstraject leer je zien welke sleutels jou 'toevallen' om op de juiste momenten je eigen stem te laten horen. Als je er dan voor kiest om je diepste zelf te bevrijden, zul je een enorme aantrekkingskracht op de mensen om je heen ontwikkelen.

2 - Sociaal domein: kiezen voor authentiek samenwerken
Uitdaging: maskers afzetten en kwetsbaarheid delen met anderen
Werkterrein: samenwerkingsverbanden, zoals familie en collega's

Op sociaal vlak kies je ervoor om vanuit vriendschap en loyaliteit met elkaar om te gaan. Hierdoor ga je ontdekken dat jij helemaal jezelf kunt zijn, wie er ook om je heen is. Dat kan alleen als je werkelijk geïnteresseerd bent in je medemens en hem of haar het allerbeste gunt.

Er zijn vijf tijdzegels die je helpen om als sociaal wezen in je kracht te komen: hulpverlener, genezer, dirigent, coach en vriend. Serendipiteit communiceert via deze zegels met jou. In het coachingstraject leer je zien welke sleutels jou 'toevallen' om op de juiste momenten je kwetsbaarheid te delen met anderen. Als je er dan voor kiest om vanuit vriendschap en loyaliteit te leven, zal iedereen je alles gunnen en kun je al je dromen waarmaken.

3 - Maatschappelijk domein: kiezen voor innoveren in ecosystemen 
Uitdaging: je ego verlaten en je inzetten voor een betere wereld  
Werkterrein: maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid of sociale zekerheid 

Op maatschappelijk vlak kies je ervoor om je in te zetten voor het Hogere Doel van het leven. Hierdoor ga je ontdekken hoe jij maatschappelijke doorbraken kunt creëren, die tot welvaart en welzijn voor iedereen gaan leiden. Dit kan alleen als je je ego-bewustzijn definitief inruilt voor een ecosysteem-bewustzijn.

Er zijn vijf tijdzegels die je helpen om als maatschappelijk wezen in je kracht te komen: humorist, ondernemer, profeet, tovenaar en rechter. Serendipiteit communiceert via deze zegels met jou. In het coachingstraject leer je zien welke sleutels jou 'toevallen' om te ontdekken wat het betekent om te kiezen voor een betere wereld. Als je met heel je hart kiest voor ecosysteem innovatie, brengt serendipiteit jou telkens op tijd de sleutels die nodig zijn om vastgeroeste situaties te doorbreken.

4 - Spiritueel domein: kiezen voor eenheid en overvloedUitdaging: het grotere perspectief beseffen
Werkterrein: tijdloze waarheden, zoals te beschouwen in de filosofie, literatuur of esoterie

Op spiritueel vlak kies je ervoor om de eenheid van het leven in te zien en te leven vanuit het besef van overvloed. Hierdoor ga je ontdekken dat het leven altijd en overal geeft wat er nodig is. Dit kan alleen als je de universele liefde toestaat om via jou te mogen spreken.

Er zijn vijf tijdzegels die je helpen om als universeel wezen in je kracht te komen: rebel, wijze, meester, gelovige en heilige. Serendipiteit communiceert via deze zegels met jou. In het coachingstraject leer je zien welke sleutels jou 'toevallen' om op de juiste momenten te kiezen voor eenheid en overvloed. Als je blijft vertrouwen op de heiligheid van het bestaan, brengt serendipiteit jou telkens dieper inzicht in de tijdloze waarheden van het leven.

Conclusie

Serendipiteit is geen 'trucje' om snel geld te verdienen of ander professioneel succes te behalen. Het is een spoor dat je in staat stelt om de verlangens van je ziel te bevredigen. Je kunt daarom alleen van de voordelen gebruik maken als je je daadwerkelijk openstelt voor bovenstaande uitdagingen. Als jij met je hart kiest voor de wereld van serendipiteit, dan kun je ervan verzekerd zijn dat er veel magie in je leven komt en je razendsnel kunt samenwerken met gelijkgestemden. Dit geeft zakelijk en professioneel ook veel mogelijkheden!