Top
Kracht Chicchan 5D


Chicchan 5D ondersteunt:
 • belangstelling voor dilemma's uit vorige levens
 • keuzemomenten uit vorige levens bewust opnieuw beleven
 • expressie geven aan oude kennis via beeld, dans en muziek
 • onderzoeken of je (inmiddels) klaar bent voor transformatie
 • contact maken met het energiecentrum van je lijf (De Dantian of Hara)
 • voelen hoe de levensenergie in jou stroomt
 • exploreren hoe keuzes jouw levensenergie beïnvloeden  
 • voelen wat jouw lijf nodig heeft om prettig te kunnen leven
 • weten wat je moet doen om jouw vitaliteit te bevorderen
 • blind vertrouwen op de wijsheid van jouw lichaam  
 • innerlijke vrede ervaren door onvoorwaardelijk van je lichaam te houden
 • de verbinding van het eerste en het tweede chakra
 • ….

Noot: om bovenstaande kwaliteiten in te kunnen zetten, is het nodig om een vijfdimensionale grondhouding en basisvaardigheden te hebben ontwikkeld, zoals: helder zien, innerlijke stilte ervaren, holografisch bewustzijn, zuiverheid (geweldloze communicatie) en strikte integriteit.