Top
Kracht Ix 5D


Ix 5D ondersteunt:
 • het innerlijk vuur aanwakkeren
 • warmte voelen in je buik (gelukzalig gevoel)
 • je veilig voelen in je innerlijke gevoelswereld
 • emoties onderzoeken en verzorgen bij jezelf en anderen
 • 'kindstukken' herkennen en helen
 • emotionele issues van voorouders (3 generaties ver) herkennen en helen
 • emoties verbranden (snel) in plaats van verteren (langzaam)
 • emotionele blokkades opruimen met hulp van engelen
 • een gemeenschap bevrijden van emotionele blokkades
 • nauw samenwerken met engelen
 • de aanwezigheid van engelen om je heen voelen
 • eigenliefde, je gedragen voelen door het leven
 • het tweede chakra
 • ….

Noot: om bovenstaande kwaliteiten in te kunnen zetten, is het nodig om een vijfdimensionale grondhouding en basisvaardigheden te hebben ontwikkeld, zoals: helder zien, innerlijke stilte ervaren, holografisch bewustzijn, zuiverheid (geweldloze communicatie) en strikte integriteit.