Top
Kracht Kan 5D


Kan 5D ondersteunt:
 • alles uit het leven willen halen
 • het perfectioneren van je Hogere Doel
 • het volledig doorleven van de keuzes van je Hogere Ik
 • het leven van verschillende kanten willen onderzoeken
 • de eeuwige wederkeer van het leven
 • terugblikken op patronen uit vorige levens
 • tijdig beseffen wanneer herhaling je niet meer dient
 • inzicht in de essentie van (een aspect van) je zielenreis
 • afstand kunnen doen van diep ingesleten patronen
 • het definitief loslaten van (delen van) je identiteit
 • rust en kalmte om de leegte in jezelf te kunnen voelen
 • je prepareren op een nieuwe wending van je leven
 • transformatie van je Hogere Ik
 • het eerste chakra
 • ….

Noot: om bovenstaande kwaliteiten in te kunnen zetten, is het nodig om een vijfdimensionale grondhouding en basisvaardigheden te hebben ontwikkeld, zoals: helder zien, innerlijke stilte ervaren, holografisch bewustzijn, zuiverheid (geweldloze communicatie) en strikte integriteit.