Top
Kracht Lamat 5D


Lamat 5D ondersteunt:
 • leven vanuit vernieuwende, hogere gevoelswaarden
 • een aardse vorm vinden om jouw hoge trilling te communiceren
 • door middel van een kwinkslag jouw kwetsbaarheid beschermen
 • je 'engelenvleugels' uitslaan
 • superkracht inzetten door een spreekbuis te worden voor jouw parallelle levens
 • parallelle levens 'just-in-time' via jou laten spreken (als een harmonieus orkest!) 
 • speelse slimheid inzetten!
 • lateraal denken
 • een andere manier vinden om de gewenste oplossing te bereiken
 • je inleven in de ander en van daaruit naar jezelf kijken
 • meerdere communicatieve mogelijkheden zien 
 • op proactieve wijze de derde, overstijgende weg aanreiken
 • ondersteuning van engelen
 • het zesde chakra
 • ….

Noot: om bovenstaande kwaliteiten in te kunnen zetten, is het nodig om een vijfdimensionale grondhouding en basisvaardigheden te hebben ontwikkeld, zoals: helder zien, innerlijke stilte ervaren, holografisch bewustzijn, zuiverheid (geweldloze communicatie) en strikte integriteit.