Top
Kracht Manik 5D


Manik 5D ondersteunt:
 • besef dat elke teleurstelling je helpt om heel te worden
 • het achterste van je tong durven laten zien
 • authentieke communicatie
 • je niet laten verblinden door je eigen gelijk of ideaal
 • contact met je innerlijke geweten
 • karmische pijn onder ogen zien
 • helder inzicht in patronen van oorzaak en gevolg
 • onder ogen zien wat keuzes jou wel en niet hebben opgeleverd
 • oneigenlijk verkregen kennis of wijsheid (bijvoorbeeld verkregen via soul snatching) teruggeven
 • opsplitsing en eenzaamheid beschouwen in holografisch perspectief
 • heelheid hervinden als deel van een collectief
 • de verbinding tussen het vierde en het vijfde chakra
 • ….

Noot: om bovenstaande kwaliteiten in te kunnen zetten, is het nodig om een vijfdimensionale grondhouding en basisvaardigheden te hebben ontwikkeld, zoals: helder zien, innerlijke stilte ervaren, holografisch bewustzijn, zuiverheid (geweldloze communicatie) en strikte integriteit.